Informacje praktyczne, ciekawostki i porady na temat wykorzystania energii ekologicznej

Rodzaje energii odnawialnej, część 2

Prezentujemy drugą część krótkiego słowniczka omawiającego najważniejsze rodzaje energii odnawialnej (tak zwana zielona energia).

Energia geotermalna, inaczej energia geotermiczna lub geotermina to energia cieplna czerpana ze skał położonych we wnętrzu Ziemi. Pobiera się ją przez odwierty, do których wtłaczana jest zimna woda a pobierana z powrotem jako gorąca (we wnętrzu ziemi woda wymienia ciepło z gorącymi skałami).W popularnych w miejscowościach uzdrowiskowych źródłach termalnych również wykorzystywane jest naturalne ciepło skał. Geoterminę wykorzystuje się obecnie aż w 64 krajach, największe źródła tej mocy znajdują się na Islandii i na Filipinach, ale warto wiedzieć, że i na terenie naszego kraju, na Podhalu korzystamy z tej naturalnej i niewyczerpalnej mocy.

Energia wody polega na wykorzystaniu energii wytwarzanej przez płynącą wodę. Zazwyczaj energię wodną „przerabia” się na energię elektryczną lub wykorzystuje jako bezpośredni napęd maszyn. Dziś taka energia odnawialna wydaje się być zdobyczą techniki, ale jak niektórzy z nas jeszcze pamiętają siła wody już wiele lat temu była wykorzystywana do napędu młynów, kuźni czy tartaków. Napęd wodny też wspierał przemieszczanie barek na odcinkach kanałów, które znajdowały się na różnych poziomach wysokości.

Biomasa to te części produktów, odpadów i innych pozostałości z produkcji rolnej, które ulegając biodegradacji. Zalicza się do nich także pozostałości z produkcji leśnej, rybołówstwa, a także biogazy. Dzięki zachodzącej fotosyntezie, energię słoneczną gromadzona do tej pory w biomasie, człowiek uzyskuje ciepło, które następnie przetwarza na inne rodzaje energii (np. energię elektryczną).

Uwaga: na temat energii słonecznej, w której wykorzystywane są ogniwa słoneczne i energii wodnej przeczytasz w pierwszej części słowniczka.