Informacje praktyczne, ciekawostki i porady na temat wykorzystania energii ekologicznej

Prąd z promieni słonecznych.

Policzmy, ile moglibyśmy zaoszczędzić, gdybyśmy nie musieli płacić co miesiąc rachunków za prąd? Zastanówmy się, ile spalin wytwarzanych jest przez elektrociepłownie podczas produkcji energii dostarczanej do naszych domów?

Pomyślmy także, jakie dary dała nam matka natura? Dała nam słońce. Dzięki niemu cieszymy się dniem, światłem i ciepłem. Podziwiamy jego wschody i zachody nad horyzontem, a także opalamy naszą skórę na czekoladowy kolor. Dzięki słońcu możemy także produkować darmową, ekologiczną energię.

Umożliwiają to panele fotowoltaiczne, absorbujące promienie słoneczne i przekształcające je w energię elektryczną. Jest to możliwe dzięki tak zwanemu zjawisku fotowoltaicznemu, czyli powstawaniu siły elektromagnetycznej pod wpływem promieniowania świetlnego.

Ogniwa fotowoltaiczne stosowane są powszechnie w ogrodowych lampach solarnych, kalkulatorach i technice kosmicznej. Jedno ogniwo może wyprodukować od jednego do prawie siedmiu watów energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe i mają dużą, nawet dwudziestopięcioletnią żywotność.

Te montowane na posesjach prywatnych i publicznych wypełniają całkowite zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie domowym. Aby ilość produkowanego prądu była odpowiednia, a panele działały efektywnie, cała instalacja musi być dokładnie dopasowana do budynku, warunków atmosferycznych danego miejsca, położenia geograficznego oraz potrzeb osób, które będą w budynku mieszkać. W wyborze zestawu i jego prawidłowej instalacji pomaga wykwalifikowana firma.

Panele fotowoltaiczne mogą stać się także źródłem zarobku. Nadwyżki energii wyprodukowanej przez te urządzenia można odsprzedawać. Warunkiem jest założenie licznika dwukierunkowego, oraz spełnienie określonych przez ustawy wymogów.

Niedawno uchwalona ustawa o zielonej energii pozwala inwestorom przypuszczać, że inwestycja w panele fotowoltaiczne przy odsprzedaży energii może się zwrócić nawet w ciągu sześciu lat, a dalej sprzedawany prąd może dawać czyste zyski.

Co więcej, na wszelkiego rodzaju panele słoneczne można otrzymać dotację z Unii Europejskiej.

Panele fotowoltaiczne dają ekologiczny prąd za darmo. Pozwalają też na siebie zarobić, a nawet na nich zyskać. Dzięki ich instalacji możemy przyczynić się do dbałości o środowisko naturalne. Argumentów „za” jest dużo, dużo więcej.

Może warto pomyśleć nad ich instalacją u siebie w domu?