Informacje praktyczne, ciekawostki i porady na temat wykorzystania energii ekologicznej

Jak działają turbiny wiatrowe?

Wiatr jest formą energii słonecznej. Wiatry, jak uczyliśmy się w szkole na lekcji geografii, wywoływane są przez nierównomiernie ogrzane przez słońce powietrze, nierówności powierzchni Ziemi i jej rotacji. Wiatry w naturalny sposób dążą do wyrównania ciepła sąsiadujących mas powietrza i w ten sposób powodują naturalne ruchy mas powietrza. Strumienie wiatru dzięki nowoczesnym turbinom wiatrowym człowiek wykorzystuje do generowania energii mechanicznej lub energii elektrycznej. Zielona energia powstaje właśnie poprzez przekształcenie kinetycznej energii wiatru na energię mechaniczną, która z kolei może być przekształcana przez generatory na energię elektryczną służącą do zasilania domów, firm, szkół i tak dalej.

Jak działają wspomniane i tajemnicze turbiny? Turbiny działają bardzo podobnie do śmigła samolotu. Obracają się pod wpływem ruchu powietrza i dzięki mocy generatora elektrycznego, do którego są podłączone. Krótko mówiąc, turbina wiatrowa jest swoistego rodzaju przeciwieństwem wentylatora. Wentylator korzysta z energii elektrycznej żeby wytworzyć wiatr, a turbina czerpie moc z wiatru, żeby wytworzyć elektryczność (oczywiście to duże uproszczenie, ale oddaje trafnie oddaje ideę działania turbiny i opisuje jak powstaje energia odnawialna). Wiatr obraca łopatki, które poruszają wał. Wał z kolei połączony z generatorem prądu powoduje stopniowe powstawanie energii elektrycznej.

Turbiny wiatrowe dzielą się na dwie podstawowe grupy. Pierwsza skupia się wokół osi poziomej i wykorzystuje się ją głównie przy tradycyjnych wiatrakach używanych w gospodarstwach do pompowania wody, druga wokół osi pionowej.

Jak działają ogniwa słoneczne? Przeczytaj materiał na temat ogniw fotowoltaicznych.