Informacje praktyczne, ciekawostki i porady na temat wykorzystania energii ekologicznej

Fotowoltaika – zjawisko znane już na początku XIX wieku

Obecnie fotowoltaika budzi ogromne zainteresowanie fizyków, chemików oraz specjalistów od energetyki. Jest ona jednak zjawiskiem doskonale znanym fizyce od dawna.

Zjawiska fotowoltaiczne (nazywane inaczej efektami fotowoltaicznymi) polegają na wytworzeniu w ciele stałym siły elektromotorycznej pod wpływem oddziaływania promieni światła. Są one opisywane jako zjawiska fotoelektryczne wewnętrzne.

Obecnie w bateriach i panelach słonecznych ten efekt jest wykorzystywany powszechnie, a światło Słońca dostarcza energii już nie tylko do domów ekscentrycznych miłośników ekologii, ale także fabryk i budynków użyteczności publicznej w wielu krajach na całym świecie.

Po raz pierwszy zostało ono zauważone już na początku XIX stulecia. Jego odkrywcą był Aleksander Edmund Becquerel, francuski fizyk i fizykochemik, mieszkający przez całe życie w Paryżu. To tutaj, w stolicy Francji, stworzył swoje największe dzieła naukowe poświęcone zjawiskom fotochemicznym (bardziej znane określenie to fosforescencja).

Aleksander Edmund Becquerel zauważył je po raz pierwszy już w 1839 roku. Gdyby nie jego zainteresowania, pewnie do dnia dzisiejszego nie wiedzielibyśmy, czym są i jak mogą być zastosowane baterie słoneczne fotowoltaika energia słoneczna.

Był on również pierwszym naukowcem, któremu udało się zmierzyć temperaturę przy użyciu ogniwa  termoelektrycznego (termopary), które do dnia dzisiejszego bywa wykorzystywane jako czujnik temperatury.

Współczesne technologie mawiają, jak widać bardzo wiekowe korzenie, a z odkryć naukowców żyjących w poprzednich stuleciach do dziś czerpiemy pełnymi garściami.