Informacje praktyczne, ciekawostki i porady na temat wykorzystania energii ekologicznej

Energia ze słońca

Tradycyjne sposoby pozyskiwania energii głównie z paliw kopalnianych takich jak węgiel, uran czy ropa naftowa, stają się coraz mniej popularne. Nie są ekologiczne, a poza tym złoża tych naturalnych surowców powoli się wyczerpują.

Człowiek stara się więc pozyskiwać energię z innych źródeł. Są to ekologiczne źródła odnawialne. Siłę czerpie się ze słońca, wiatru i wody. Takie źródła energii szybko się odnawiają i w zasadzie nie wyczerpują.

Obecnie odnawialne źródła energii zaspokajają około 8,5% światowego zapotrzebowania na energię. Szacuje się, że w najbliższym czasie wykorzystanie energii naturalnej wzrośnie jeszcze bardziej.

Energia grawitacyjna wody jest najbardziej pożądanym i wykorzystywanym na skalę przemysłową odnawialnym źródłem energii. 75% energii, która pochodzi z odnawialnych źródeł to energia grawitacyjna wody.

Energia wiatru dostarcza 11% zielonej energii, energia geotermalna 6%. Najmniej energii wykorzystuje się z biomasy i biopaliw 5,5% oraz energii słonecznej 2%.

Jednak udział procentowy odnawialnych źródeł energii w jej światowej produkcji przewidzianej na lata 2010-2020 powinien się zmienić. Poziom energii, która będzie pochodziła z siły wiatru będzie większa 10-krotnie.

Natomiast rewolucję przeżyje energia słoneczna. Szacuje się, że jej wykorzystanie wzrośnie 100 razy. Te dane potwierdzają, że energetyka słoneczna oraz wiatrowa będzie produkować więcej energii niż elektrownie jądrowe.

Już teraz energia pozyskiwana z promieni słonecznych zaczyna być coraz bardziej popularna. W krajach południowych, gdzie nasłonecznienie jest bardzo duże, panele słoneczne (kolektory) są wykorzystywane do ogrzewania domów czy biur. Działanie paneli słonecznych jest proste.

Pochłaniają one energię słoneczną, która następnie jest przetwarzana w ciepło. Ich skuteczność zależy od absorbera, z którego panel jest wykonany.