Informacje praktyczne, ciekawostki i porady na temat wykorzystania energii ekologicznej

Energia ze słońca

Energia odnawialna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Mogą nimi być wiatr, słońce, woda. Każde z tych źródeł jest inaczej wykorzystywane przez człowieka, pewne jest jednak, że pochodząca z nich energia zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę we współczesnym świecie, w którym źródła nieodnawialne powoli się wyczerpują.

Energia słoneczna pochodzi ze Słońca, które jest jedną w wielu miliardów gwiazd, ale jedyną, dzięki której na Ziemi istnieje życie. Energię ze Słońca czerpią bowiem wszystkie żyjące istoty. Energia słoneczna, która dociera na Ziemię w ciągu 40 minut to pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię na całej kuli ziemskiej.

Jest ona najbezpieczniejszym źródłem energii z dotychczas poznanych. Ze względów ekologicznych zalicza się ją do tak zwanej zielonej energii. Jest bowiem energią odnawialną, ekologiczną i coraz chętniej oraz częściej wykorzystywaną w gospodarce – przede wszystkim w budownictwie.

Południowe kraje, gdzie nasłonecznienie w ciągu roku jest bardzo duże, czerpią energię ze Słońca ogrzewając nią domy i mieszkania jak również podgrzewając wodę.

Stosują do tego specjalne panele fotowoltaiczne, które promieniowanie słoneczne przekształcają w energię, magazynując ją najpierw w specjalnych kolektorach, a następnie wykorzystując w odpowiedni sposób, czyli zamieniając na przykład na światło lub ciepłą wodę. Ogrzewanie słoneczne jest tam bardzo popularne.

Obecnie odnawialne źródła energii zaspokajają 8,5% światowego zapotrzebowania na energię. Najbardziej wykorzystywana zielona energia to energia grawitacyjna wody. Odpowiada za 75% energii z pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Następnymi źródłami energii, których udział w jej produkcji na świecie jest znaczący, to energia pochodząca z wiatru, energia geotermalna (gorące źródła), biomasa i biopaliwa oraz energia słoneczna. Energia słoneczna to tylko 2% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wiadomo jednak, że poziom i wykorzystanie energii, która pochodzi ze źródeł odnawialnych będzie wzrastał w najbliższym dziesięcioleciu. I tak wykorzystanie energii wiatrowej wzrośnie o 10 razy. Największy wzrost będzie dotyczył wykorzystania energii słonecznej.

Szacuje się, że w 2020 roku energetyka słoneczna będzie jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki energetycznej świata. A energetyka słoneczna wyprodukuje najwięcej energii odnawialnej na świecie. W 2020 roku produkcja zielonej energii powinna wyprzedzić ilość energii, jaką produkują elektrownie jądrowe.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania paneli słonecznych, pracy elektrowni słonecznych najprawdopodobniej energia słoneczna zastąpi energię jądrową.