Informacje praktyczne, ciekawostki i porady na temat wykorzystania energii ekologicznej

Energia odnawialna

W dzisiejszych czasach, kiedy zdano sobie sprawę, że surowce naturalne, w niedalekiej przyszłości ulegną wyczerpaniu coraz większą wagę przywiązuje się do energii odnawialnej. Energia odnawialna opiera się przede wszystkim na tym, że jej zasoby odnawiają się w stosunkowo krótkim czasie.

Do jej źródeł zaliczyć możemy : wiatr, opady,  fale i pływy morskie, geotermię oraz  promieniowanie słoneczne. Te ostatnie są źródłem energii słonecznej do powstania której wykorzystywane są baterie i panele słoneczne. Energia elektryczna, którą one produkują, jest zwykle przeznaczana na własne potrzeby użytkownika.

Stopień skomplikowania systemu jest nie wielki, a typ zależy od sposobu korzystania z prądu w danym budynku. Energia słoneczna uzyskana z paneli fotowoltaicznych wykorzystywana może być na bieżąco lub magazynowana w akumulatorach słonecznych. Jest to wynikiem tego, że w ciągu dnia, gdy słońca jest najwięcej potrzeba użytkowania prądu jest w domach najmniejsza.

Ceny baterii słonecznych wahają się z reguły w różnych przedziałach, a ich działanie i wytwarzanie prądu elektrycznego opiera się przede wszystkim na wykorzystywaniu promieniowania słonecznego przy użyciu zjawiska fotowoltaicznego.

Panele fotowoltaniczne to inaczej panele monokrystaliczne czy polikrystaliczne. tego typu sprzęt powinien posiadać odpowiednie certyfikaty oraz gwarancję od producenta, która zapewnia wysoką jakość pozyskiwanej energii, a także trwałość.

Kolektory Słoneczne są to urządzenia mające na celu pochłanianie energii słonecznej przeznaczonej do ogrzewania wody oraz wspomagania ogrzewania centralnego. Działanie kolektorów słonecznych opiera się przede wszystkim na absorbowaniu promieni słonecznych przez absorber.

Zielona energia zyskuje na popularności również dlatego, że jest nieszkodliwa dla środowiska i nieprzyczynia się do pogarszania warunków życia na ziemi. Do najbardziej zasobnych źródeł energii odnawialnej należy właśnie energia słoneczna bowiem do powierzchni Ziemi dociera mniej więcej sześć tysięcy razy więcej mocy niż potrzebuje ludzkość.

Obok energii słonecznej powstaje coraz więcej elektrowni wodnych czy plantacji wiatrowych. Generalnie rozwój energetyki odnawialnej wiąże się także z mnóstwem kontrowersji.

Wśród minusów wskazywane są wysokie koszty, brak samowystarczalności elektrowni wiatrowych oraz słonecznych, związane z nimi zagrożenia ekologiczne, a także nieudowodniony wpływ na emisję dwutlenku węgla. Naukowcy coraz częściej jednak przyznają, że energia odnawialna posiada dużo więcej plusów niż minusów, dlatego jej zasięg ciągle się powiększa.